τῶν δ᾽ ἀκάματος ῥέει αὐδὴ ἐκ στομάτων ἡδεῖα

Of the Muses, from Hesiod’s Theogony (39-43), with two translations since I don’t care for either:

….. τῶν δ᾽ ἀκάματος ῥέει αὐδὴ
ἐκ στομάτων ἡδεῖα: γελᾷ δέ τε δώματα πατρὸς
Ζηνὸς ἐριγδούποιο θεᾶν ὀπὶ λειριοέσσῃ
σκιδναμένῃ: ἠχεῖ δὲ κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου
δώματά τ᾽ ἀθανάτων…..


The new Loeb translation (Most):

Their tireless voice flows sweet from their mouths; and the house of their father, loud-thundering Zeus, rejoices at the goddesses’ lily-like voice as it spreads out, and snowy Olympus’ peak resounds, and the mansions of the immortals.

The old Loeb (Evelyn-White):

Unwearying flows the sweet sound from their lips, and the house of their father Zeus the loud-thunderer is glad at the lily-like voice of the goddesses as it spreads abroad, and the peaks of snowy Olympus resound, and the homes of the immortals.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s